Materijali za predavanja

(namenjeni i dostupni studentima koji pohađaju ovaj kurs na Energetskom odseku)

Ilustracija industrijskih postrojenja      2020.

Časovi 1-2                                            2020.

Časovi: 3-4                                           2020.

Časovi: 5-7                                           2020.

Časovi: 8-10                                         2020.

Časovi: 11-13                                       2020.

Časovi: 14-16                                       2020.  Dopuna

Časovi: 17-19                                       2020.  Dopuna

Časovi: 20-21                                       2020.

 

Vodič kroz predavanja za pripremu ispita