Лабораторијска вежба број I
Топлотне пумпе базиране на примени Пелтијеове електромоторне силе
Текст упутства     Додатни материјал     Извештај са вежбе

Лабораторијска вежба број II
Сушење дрвета помоћу диелектричног високофреквентног и индиректног електроотпорног загревања
Текст упутства LabVezba2.pptx

Лабораторијска вежба број III
Индукционо загревање у соленоидном индуктору за 50Hz
Текст упутства  Рад са детаљним описом апаратуре

Лабораторијска вежба број I
V
Примена FEM алата за прорачун параметрара индукционог загревања
Текст упутства  Резултати добијени применом FEM

Лабораторијска вежба број V
Електрични лук и његове карактеристике
Текст упутства  Matlab фајл за FFT
Снимак са осцилоскопа за који се врши FFT

Лабораторијска вежба број VI
FUZZY регулатор температуре у електроотпорној коморној пећи
Текст упутства

Презентација (за MS Teams)

Лабораторијска вежба број VI
I
Бежични систем за мониторинг температуре и архивирање измерених вредности

Демо - Керамички грејач у пећи за синтеровање

Демо - Претварач индукционог грејања