Лабораторијска вежба број I
Топлотне пумпе базиране на примени Пелтијеове електромоторне силе
Текст упутства     Извештај са вежбе

Лабораторијска вежба број II
Сушење дрвета помоћу диелектричног високофреквентног и индиректног електроотпорног загревања
Текст упутства LabVezba2.pptx     Резултати вежбе

Лабораторијска вежба број III
Индукционо загревање у соленоидном индуктору за 50Hz
Текст упутства  Рад са детаљним описом апаратуре

Лабораторијска вежба број I
V
Примена FEM алата за прорачун параметрара индукционог загревања
Текст упутства

Лабораторијска вежба број V
Електрични лук и његове карактеристике
Текст упутства  Резултати вежбе

Лабораторијска вежба број VI
FUZZY регулатор температуре у електроотпорној коморној пећи
Презентација (за MS Teams)